NOSAB İDARİ BİNA PROJESİ

Bursa ve Türkiye için böylesine önemli, sanayinin kalbi konumundaki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm altyapı ve üretime sağladığı katkıların yanı sıra idari işlerin yönetilebileceği, sosyal tesislerle zenginleştirilmiş, çağdaş bir idari yapı kompleksi ile de bu katkılarına yapılı çevreyi de eklemelidir.  

Üreticiye ve sektöre soluk kazandıran NOSAB, idari binası ve tesisleriyle de çizgisi, kalitesi ve işlevselliğiyle sektörde öncü olmak durumundadır.  Sanayinin güçlü organizesi ve gelişime olan katkısı böylesi bir bölgenin idari bina kompleksinde kendisini iyi bir şekilde temsil etmelidir.  Bu yüzdendir ki; idari bina kompleksi, yalnızca Bursa, Türkiye değil dünya standartlarındaki nitelikli mimarisi ve işlevselliği ile öncü bir yapı olmalıdır.  Gerek arazi gerekse işlev verileri değerlendirildiğinde kompleksin birimlerinin parçalı bir biçimde ele alınması ve bu birimlerin bir bütünlük arz edecek şekilde güçlü bir mekansal kurguyla bir araya getirilmesine çalışılmıştır. Dolayısıyla, fonksiyonlarına göre ayrılmış aynı zamanda birbiri içine akan güçlü bir sirkülasyon ağı ile birbirine bağlanmıştır.  Yapının gelişebilirliği dikkate alınarak zaman içerisinde doğacak ihtiyaçları karşılaması projenin ana hedeflerinden biri olmuştur.  NOSAB'ın kurumsal kimliğini yansıtacak bir dış cephe tasarlanırken binanın iç mekanı galeri ile zenginleştirilmiştir.  Galeri etrafında yeralan hizmet birimleri ile mekan kurgusu geliştirilmiştir. Galeri iç avluya açılmakta peyzaj düzenlemesi ve zemin kaplama malzemeleriyle yapıya değer katmaktadır.  Galeri üzerinde oluşturulan Işıklık gün ışığından en üst düzeyde faydalanmayı sağlarken görsel bir zenginlik sunmaktadır.  Girişte oluşturulan iç avlu sergi ve tanıtımların yapılabileceği bir mekansal çözümleme içermektedir.    Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorları üzeri cam çatıyla kapatılmış atrium sayesinde gün ışığından direkt olarak fayda sağlamaktadır. Çatı camına yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesini sağlamaktadır. Yapının enerji ihtiyacının bir bölümü cam Işıklık üzerine konulacak olan güneş panellerinden sağlanacaktır. Proje tasarlama sürecinin en başında yönlenme, mekan organizasyonu ve güneş ışığı kontrol sistemleri gibi konularda, mekanik sistemlerin sağlayacağı ikincil etkiler düşünülmeksizin, güneş enerjisinden optimum fayda sağlamak hedeflenmiştir. Güneş kontrolünde cephe formu, doluluk – boşluk oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar önemli rol oynamaktadır. Bina cephelerinde optimum düzeyde ısı yalıtımı yapılacaktır Binadaki birimlerin gerekli mekan ihtiyaçlarına göre mimari bir kitle hiyerarşisi kurulmuş, ana bina ve destek birimleri idari kısım olarak baskın özellikte kurgulanmıştır. Bu kısımın ayrıca binayı tanıtıcı ve temsil edici misyonunun olması da oldukça önemli bir girdi olarak ele alınmıştır. Tüm bu mekan organizasyonu yapılırken mekan kalitesinin en üst seviyede olmasına özen gösterilmiş kullanıcıların bu bina ile yaşayacakları deneyimin keyifli olabilmesi için gerek işlevsel gerekse mimari kalitesiyle çağdaş, yenilikçi ve rasyonel bir sistem izlenmiştir.  

Başlıca Birimler

•   İdari Bölüm
•   Bankalar
•   Kreş

  Nizamettin KAYA-Mimar