NOSAB’DAN ÖRNEK PROJE

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Arıtma Tesisi’nde yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan ve BEBKA tarafından desteklenen “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürüle- bilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje”si kapsamında, yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkın­da bilgi verilmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, “NOSAB, bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir’ dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kal­kınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Baş­kanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ’in de katıldığı basın toplantısına medya mensupları yoğun ilgi gösterirken, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N.Bezmez,  ‘Çevre Dostu Eko­verimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi’ ile ilgili çalışmalar konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Levent Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL sinin BEBKA tarafından hibe ile karşılandığını ifade etti. Projenin ana konusu hakkın­da da bilgiler veren Bezmez,

“Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu ile teknolojik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi korunacaktır” dedi.