loading...

BASINDA

NİLÜFER OSB’DE BAŞKANLARA GÜVENOYU / SANAYİ GAZETESİ / 25.02.2013

Nilüfer OSB sanayicilerin üye olduğu NİLSİAD’da başkanlığa yeniden Yalçın ARAS seçildi. Aras başkanlığındaki yönetim Nilüfer OSB’nin mütevelli heyeti başkanlığına Fikri Ünal’ı, yönetim kurulu başkanlığına Levent Necip Bezmez’i yeniden seçti.

Nilüfer OSB’deki sanayici ve iş adamlarının üye olduğu Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği-NİLSİAD’ın genel kurulunda Başkan Yalçın ARAS’a güvenoyu çıktı. Aras başkanlığındaki yönetim Nilüfer OSB’nin yeni mütevelli heyeti de kendi içindeki görev dağılımıyla OSB’nin yeni yönetimini belirledi. Müteşebbis Heyet Mehmet Fikri Ünal, Nilüfer OSB yönetimi yeniden Levent Necip Bezmez başkanlığında oluştu.

SEÇİME TEK LİSTEYLE GİDİLDİ

NİLSİAD’ın kongresinde seçime mevcut başkan Yalçın ARAS başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. NİLSİAD Başkanı Yalçın ARAS ve Nilüfer OSB Başkanı Levent Necip Bezmez’in açılış konuşmalarının ardından kongre divanı seçildi. Divan Kurulu Mehmet Fikri Ünal başkanlığında başkanvekili Abidin İzmirli ve yazman Ezel Zeydanlı’dan oluştu. Kongre NİLSİAD Başkanlığı’na Yalçın Aras yeniden seçildi. Aras’ın yeni yönetimi Başkanvekili Abidin İzmirli, muhasip üye Gülşen Şentürk, genel sekreter Ezel Zeydanlı ve üye Mustafa Ekinci’den oluştu.

OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ

Kongrede derneğin organı olan Nilüfer OSB’nin müteşebbis heyetinde başkanlığa Mehmet Fikri Ünal, başkanvekilliğine Mustafa Ağırman seçilirken Levent Necip Bezmez, Ahmet Şükrü Gündoğdu, Ahmet Aral Alkan, Hüseyin Zeki Tunaoğlu, Erol Gülmez, Erol Güven, Levent Bilek, Metin Şenyurt, Mehmet Murat Altınmakas, Osman Çelik, Rahim Ezgi, Sefer Demiral ve Yusuf Ekinci müteşebbis heyet üyesi olarak yer aldı.

OSB YÖNETİM KURULU

Nilüfer OSB Müteşebbis Heyeti’nin kendi arasında yaptığı görevlendirme sonrası da Nilüfer OSB yönetimi şu isimlerden oluştu: Levent Necip Bezmez(Başkan), Ahmet Şükrü Gündoğdu(Başkanvekili), Ahmet Aral Alkan(Üye), Hüseyin Zeki Tunaoğlu(Üye), Yusuf Ekinci (Üye)

http://www.sanayigazetesi.com.tr/osbler/nilufer-osbde-baskanlara-guvenoyu-h3411.html

EKOVERİMLİ TEKNOLOJİ NOSAB’DA HAYATA GEÇİYOR / İNEGÖL HABER / 25.06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) 2007 yılında kurulan arıtma tesisi yenilendi.

Azami enerji sarfiyatı ve çevreye saygılı arıtma tesisi 660 bin TL'ye mal oldu. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, NOSAB'ın bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçeceğini söyledi. BEBKA tarafından desteklenen “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi”ni tanıtan Bezmez, tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL’sinin BEBKA tarafından hibe yoluyla karşılandığını ifade etti. Azami enerji sarfiyatı ve çevreye saygılı bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Levent Bezmez , “Teknolojik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi korunacaktır. Online ölçüm cihazlarının yanı sıra otomasyon sistem revizyonu, dekantör ve üniteleri, kimyasal hazırlama üniteleri ve pompa revizyonu, kavitasyon destekli fenton prosesi içeren mikroflotasyonlu DAF ünitesi kuruldu” ifadelerini kullandı.

2012 yılı sanayi sürdürülebilir mali destek projesinin sonuçlarını görmekten mutlu olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ise, hibe programlarıyla çevre konusundaki yatırımların hızlanmasına katkıda bulunduklarını dile getirerek, “BEBKA olarak bugüne kadar OSB’lere sağladığımız destek 8 milyon eş finansman ile birlikte toplam 16.5 milyon TL seviyelerine geldi. NOSAB’ ın yürüttüğü bu projenin rekabeti artıracağına inanıyorum. Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi'nin Bursa sanayiciine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda basın mensuplarına tesis gezdirildi. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez tarafından BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler’e teşekkür plaketi verildi.

ÇEVRE DOSTU ARITMA TESİSİ / EKOSEKTÖR / 06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Arıtma BEBKA a tarafından desteklenen "Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi"ni tanıttı. 

Toplantıda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez , 'NOSAB, bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir“ dedi. Toplantıda Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler hazır bulundu. Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Levent N. Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL’ sinin BEBKA tarafından hibe ile karşılandığını ifade etti.

2012 yılı sanayi sürdürülebilir mali destek projesinin sonuçlarını görmekten oldukça mutlu olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ise "BEBKA olarak bugüne kadar OSB’Iere sağladığımız destek 8 milyon eş finansman ile birlikte toplam 16.5 Milyon TL seviyelerine geldi’’ dedi.

NOSAB, ekoverimli arıtma tesisini devreye aldı / DÜNYA GAZETESİ / 26.06.2014

Bursa-Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), yüzde 75'i Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından des­teklenen ve içinde birçok ilkleri barındıran Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıt­ma Tesisi Revizyonu projesini tamamlaya­rak hizmete açtı. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bezmez. 2007'de faaliyete geçen arıtma tesislerini günümüz teknoloji­sine uygun hale getirmek için BEBKA deste­ğiyle hayata geçirdikleri Çevre Dostu Ekove­rimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu projesinin toplam 660 bin TL’ye mal olduğunu söyledi. NOSAB'ın yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Bezmez, yeni idari binanın ihalesini yapacaklarını aktardı. Biga'da rüzgar elektrik santrali ku­racaklarının bilgisini de veren Bezmez,  "2015'te faaliyete geçmesi planlanan santralın yatırım bedeli 1 milyon euro" dedi.

Ekoverimli teknoloji hayata geçiyor / A GAZETE / 26.06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Böl­gesi Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan ve BEBKA taralından destekle­nen “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje” si kapsamında, yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi verilmek üzere basın toplantısı düzenledi. Top­lantıda konuşan NOSAB Yöne­tim Kurulu Başkam Levent N. Bezmez, “NOSAB, bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir” dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kal­kınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkam Prof. Dr. Bülent Kes­kinler ’in de katıldığı toplantıda, NOSAB Yönetim Kurulu Baş­kam Levent N. Bezmez, ‘Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebi­lir Arıtma Tesisi Revizyon Pro­jesi’ ile ilgili çalışmalar konu­sunda basın mensuplarını bilgi­lendirdi.  660 BİN TL’LİK PROJE Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Levent N. Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL’ sinin BEBKA tarafından hibe ile kar­şılandığım ifade etti. Projenin ana konusu hakkında da bilgiler veren Bezmez, “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıt­ma Tesisi Revizyonu ile tekno­lojik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kulla­nılarak sağlanmasını hedefliyo­ruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı or­tamın ekolojik dengesi koruna­caktır” dedi.  DİĞER TESİSLERE ÖRNEK “Projenin neticesinde, çevre dostu sürdürülebilir, diğer arıt­ma tesislerine örnek olabilecek bir atıksu arıtma tesisi ortaya çıkması amaçlanmıştır” şeklinde konuşan Bezmez, "Proje çalışmaları  kapsamında, Online Öl­çüm Cihazlarının yanı sıra, Oto­masyon Sistem Revizyonu, Dekantör ve Üniteleri, Kimyasal Hazırlama Üniteleri ve Pompa Revizyonu, Kavitasyon Destekli Fenton Prosesi içeren Mikroflotasyonlu DAF Ünitesi alınmış, kurulmuş ve işletilmeye başlan­mıştır” ifadelerini kullandı.  BEBKA’DAN SANAYİYE DESTEK 2012 yılı sanayi sürdürülebilir mali destek projesinin sonuçla­rını görmekten oldukça memnun olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değir­menci ise, hibe programlarıyla çevre konusundaki yatırımların hızlanmasına katkıda bulun­duklarını dile getirerek, “BEB­KA olarak bugüne kadar OSB’lere sağladığımız destek 8 milyon eş finansman ile birlikte toplam 16.5 Milyon TL seviye­lerine geldi. NOSAB’ ın yürüt­tüğü bu projenin rekabeti artı­racağına inanıyorum. Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebi­lir Arıtma Tesisi Revizyon Projesinin Bursa sanayisine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.  ÇAMURU ORTADAN KALDIRACAĞIZ Proje kapsamında alınan On­line Ölçüm Cihazları ile ihtiyaç olduğu kadar dozlama yapılaca­ğını söyleyen Gebze İleri tekno­loji Enstitüsü Çevre Mühendis­liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bü­lent Keskinler’ de, biyolojik bir tesis olmadıklarından dolayı kötü koku üretmediklerini vur­guladı. Bir sonraki projelerinde çamurun ortadan kaldırılacağı müjdesini de veren Prof. Dr. Keskinler, Kavitasyon Destekli Fenton Prosesi içeren Mikroflotasyonlu DAF Ünitesi Sistemi için patent başvurusunda bu­lunduklarını da sözlerine ekledi.

Yalçın Aras NİLSİAD'da güven tazeledi / İNEGÖL HABER / 01.02.2013

NOSAB Bölgesinde yer alan işadamlarından teşekkül Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (NİLSİAD) olağan genel kurulu geçtiğimiz günlerde BTSO toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul sonucunda mevcut başkan Yalçın Aras yeniden başkanlığa seçildi. NOSAB Başkanı Levent Bezmez ve NİLSİAD üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda açılış konuşmasını yapan Yalçın Aras, 1998 yılında dernek olarak NOSAB' da amansız çalışmaları sonucunda sanayi bölgesini bugünün modern görünüşüne ve tesislerine kavuşturduklarını söyledi. Tüm bu çalışmaları yaparken kılı kırk yardıklarını ifade eden Aras, kurulduğu günden bugüne geçen tüm sürede herkese eşit mesafede ve adil davranmaya büyük özen gösterdiklerini belirtti. Aras, kuruluşlarından bugüne yapılan tüm çalışma ve hizmetlerin NOSAB ve NİLSİAD ailesinin ortak başarısı olduğunu ifade ederek, yeni döneme dair görüşlerini de paylaştı. BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU NİLSİAD'ın bölge sanayicisini bundan sonraki süreçte daha sık biraraya getireceğine işaret eden Aras, "Zira bu bölge, ikinci bir yasa çıkmadıkça süresiz olarak sanayiciler ve onların gelecek nesilleri tarafından yönetilecektir. Bir anlamda NİLSİAD'ın önümüzdeki yönetimlere yeni ve genç üyeler taşımak gibi bir sorumluluğu var. Tabii bu sorumlulukların yanında ülke sorumluluklarına da duyarsız kalmayacağız. Sosyal, ekonomik, gelişen teknolojiyi takip etme ve üyelerine iletme, ihtiyaç duyulan bilgilendirme toplantılarını düzenleme, konferans yapma gibi ağır sorumlulukları da NİLSİAD'ın artık üstlenme ve yönetme zamanının geldiğini düşünmekteyim. NİLSİAD, TÜRKONFED üyesidir ve MAKSİFED çatısı altındadır. Ayrıca diğer OSB ve SİAD'larla birlikte bir federasyon çatısı altında buluşma çalışmalarına destek veriyoruz. Yine diğer SİAD'larla birlikte ortak projeler ve çalışmalar yapmanın da yenilikler ve sorumluluklarımızın arasında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. NOSAB Başkanı Levent Bezmez'in de faaliyetler hakkında bilgi verdiği genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. 37 kişinin katıldığı genel kurulda 33 kişi oy kullandı.

NİLSİAD’ da Yalçın Aras yeniden başkan / BURSA HAKİMİYET / 01.02.2013

NOSAB'daki işadamlarının çatı kuruluşu NİLSİAD (Nilüfer Sana­yici ve İşadamları Derneği] olağan genel kurulu, geçtiğimiz günlerde BTSO toplantı salonunda yapıldı. Mevcut başkan Yalçın Aras, tek lis­teli seçimde yeniden başkanlığa seçildi. NİLSİAD Yönetim Kurulu; Yalçın Aras, Abidin İzmirli, Ezel Zeydanlı, Gülşen Şentürk ve Mustafa Ekinci'den oluştu. NOSAB Başkanı Levent Bez­mez ve NİLSİAD üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda açılış konuşmasını yapan Yalçın Aras, kuruluştan bugüne yapılan tüm çalışma ve hizmetlerin NOSAB ve NİLSİAD ailesinin ortak başarısı olduğunu belirterek, yeni döneme dair görüşlerini dile getirdi. NİLSİAD'ın bölge sanayicisini bundan sonraki süreçte daha sık biraraya getireceğini ifade eden Aras, "Zira bu bölge, ikinci bir yasa çık­madıkça, süresiz olarak sanayiciler ve onların gelecek nesilleri tarafın­dan yönetilecek. Bir anlamda NİLSİAD' ın önümüzdeki yönetimlere yeni ve genç üyeler taşımak gibi bir sorumluluğu var. NİLSİAD, TÜRKONFED üyesidir ve MAKSİFED çatısı altındadır. Ayrıca diğer OSB ve SİAD'larla birlikte bir federasyon çatısı altında buluşma çalışmalarına destek veriyoruz. Yine diğer SİAD’larla birlikte ortak projeler ve çalış­malar yapmanın da yenilikler ve sorumluluklarımızın arasında olduğu­nu düşünüyorum" diye konuştu.

NOSAB'a değer katan ARITMA TESİSİ / HÜRRİYET BURSA / 27.06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Arıtma Tesisi’nde yapılan çalış­malar sonucu oluşturulan ve BEBKA ta­rafından desteklenen ‘Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi' kapsamında, yapılan çalışmalar ve sonuçlan hakkında bilgi verilmek üzere basın toplan­tısı düzenledi.  Toplantıda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, "NOSAB,  bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir' dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskin­ler’in de katıldığı basın toplantısına medya mensupları yoğun ilgi gösterirken NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, 'Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi revizyon Projesi’ ile ilgili çalışmalar konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi. Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatır­latan Levent N. Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL'sinin BEBKA tarafından hibe ile karşılandığını İfade etti. Projenin ana konusu hakkında da bilgiler veren Bezmez, "Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu ile teknolojik alt yapının iyileştiril­mesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapı­lan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi korunacaktır" dedi. BU PROJE REKABETİ ARTIRACAKTIR 2012 yılı sanayi sürdürülebilir mali destek projesinin sonuçlarını görmekten mutlu oldu­ğunu söyleyen BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ise, hibe programlarıyla çevre konusundaki yatırımların hızlanmasına katkıda bulunduklarını dile getirerek, “BEBKA olarak bugüne kadar OSB’Iere sağladığımız destek 8 milyon eş finansman ile birlikte toplam 16.5 Milyon lira seviyelerine geldi.  NOSAB’ ın  yürüttüğü bu projenin rekabeti arttıracağına inanıyorum. Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje’sinin Bursa sanayisine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Arıtma yenilendi sıra ‘rüzgar’ da! / OLAY GAZETESİ / 26.06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) arıtma tesisi yenilendi. Konuyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan NOSAB Başkanı Levent Bezmez, proje ile çevre dostu, sürdü­rülebilir ve örnek olabilecek bir atıksu arıtma tesisi ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Proje maliyetinin yüzde 75’inin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşı­landığını hatırlatan Bezmez, toplam yatırımın 660 bin lira olduğunu kay­detti. DAHA AZ KİMYASAL Bezmez, projenin ana konusunun teknolo­jik altyapının iyileştirilmesi, deşarj kriterlerinin daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanması olduğunu vurguladı. Ayrıca yapılan revizyonla optimum kimyasal ve enerji kulla­narak, uygun standartlarda atık suyun deşarj edileceğini dile getiren Bezmez, alıcı ortamın ekolojik dengesinin korunacağının altını çizdi. 1 MİLYON EURO’LUK YATIRIM YOLDA Önümüzdeki günlerde yeni idari binalarının ihalesinin ya­pılacağını ifade eden Bezmez, “İdari binamız, arıtma tesisimiz, diğer tesislerimiz, cadde ve sokak aydınlatmaları için kullandığımız elektrik enerjisi, Biga’da kuraca­ğımız 1 Megawatt'lık rüzgâr elek­trik santralı tarafından sağlana­caktır. Yatırım maliyeti ise 1 mil­yon Euro civarında olacak” diye konuştu. BEBKA’DAN ÇEVRE PROJELERİNE 8 MİLYON LİRA BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, ajans olarak çevre ve enerji konusunun ön­celikleri arasında olduğunu söyledi. Bugüne kadar OSB’lerin çevre projelerine sağlanan desteğin 8 milyon lira, eş finansman ile birlikte 16,5 milyon lira seviyelerine ulaştığını hatırla­tan Değirmenci, bu duruma çevrenin yanında OSB’lerde hizmet veren kobilerin rekabet güç­lerinin artması açısından da baktıklarını vur­guladı. Değirmenci, “Çünkü ihracata çalışan firmaların müşterilerinin, çevre duyarlılığı da gün geçtikçe artıyor” dedi.

ARITMA TESİSLERİNE ÖRNEK PROJE / KENT GAZETESİ / 26.06.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Arıtma Tesisinde yapılan çalış­malar sonucu oluştu­rulan ve BEBKA tarafından desteklenen “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje” si kapsamında, yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi verilmek üzere basın toplan­tısı düzenledi. Toplantıda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, “NOSAB, bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir” dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ’in de katıldığı basın toplantısına medya mensupları yoğun ilgi gösterirken, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N.Bezmez, ‘Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi’ ile ilgili çalış­malar konusunda basın mensup­larını bilgilendirdi.  MALİYET 660 BİN LİRA Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Levent N. Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL’ sinin BEBKA tarafından hibe ile karşılandığını ifade etti. Projenin ana konusu hakkında da bilgiler veren Bezmez, “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu ile teknolojik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanma­sını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standart­larda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi korunacaktır” dedi. 16.5 MİLYONLUK DESTEK 2012 yılı sanayi sürdürü­lebilir mali destek projesinin sonuçlarını görmekten oldukça mutlu olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ise, hibe programlarıyla çevre konusundaki yatırımların hızlanma­sına katkıda bulunduklarını dile getirerek, “BEBKA olarak bugüne kadar OSB’lere sağladığımız destek 8 milyon eş finansman ile birlikte toplam 16.5 Milyon TL seviyelerine geldi. NOSAB’ın yürüttüğü bu projenin rekabeti artıracağına inanıyorum. Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje ’sinin Bursa sanayisine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. ÇAMURU ORTADAN KALDIRACAĞIZ Proje kapsamında alınan Online Ölçüm Cihazları ile ihtiyaç olduğu kadar dozlama yapılaca­ğını söyleyen Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler’ de, biyolojik bir tesis olmadıkla­rından dolayı kötü koku üretme­diklerini vurguladı. Bir sonraki projelerinde çamurun ortadan kaldırılacağı müjdesini de veren Prof. Dr. Keskinler, Kavitasyon Destekli Fenton Prosesi içeren Mikroflotasyonlu DAF Ünitesi Sistemi için patent başvurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

NOSAB'DAN 660 BİN LİRALIK PROJE / BURSA HAYAT GAZETESİ / 26.06.2014

SEDİN YILMAZER NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi” hakkında bilgi verdi. Bezmez projenin maliyetini 660 bin lira olarak açıkladı. NİLÜFER Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)’nin 2007 yılında faaliyete başlayan arıtma tesisini yenilemek için planladığı “Çevre Dostu Eko­verimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi“ kap­samında. Bursa, Eskişehir, Bi­lecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile yürütülen ça­lışma hayata geçti. Keşif tutarı 758 bin lira olan projenin iha­leler sonucunda gerçekleşen maliyeti 660 bin lira olarak açıklandı. Bu rakamın 465 bin lirasının BEBKA tarafından hibe ile karşılandığı belirtildi. TEKNOLOJİDE BİR ADIM İLERİ NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez. "NOSAB, bu proje ile günü­müz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir” dedi. Bezmez konuşmasına şöyle devam etti: "Çevre Dostu Eko­verimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu ile teknolo­jik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanmasını he­defliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alı­cı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi koru­nacaktır" dedi. REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLIYOR BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci yapılan ya­tırımların işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacağını, 8 milyon liralık yatırım BEBKA’ dan olmak üzere toplam 16,5 milyon liralık yatırımın ya­pıldığını ifade etti. Değirmen­ci, "Projeye, küçük ve orta ölçeli işletmelerin KOBİ rekabet güçlerinin artması olarak bakıyoruz. Firmaların rekabet gücüne katkı sağlıyor." dedi. ARTIK ÇAMUR ÇIKMAMALI Projenin önderliğini yapan Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kes­kinler, projenin en önemli amacının artık arıtma tesisin­den çamur çıkmamasını sağla­mak olduğunu söyledi ve arıt­ma esnasında ortaya çıkan çin­ko ile demirin geri dönüşümü­nün sağlandığını belirtti. Dekantör, yani arıtma esnasında oluşan çamuru susuzlaştıran sistemin de yenilendiğini be­lirten Keskinler, çamur oluşu­munun yüzde 25 oranında az­altıldığını vurguladı. KOKU OLMASI MÜMKÜN DEĞİL Arıtma esnasına koku olu­şur mu konusuna da değinen Keskinler, bu tür pis kokuların kauçuk ve plastik şirketlerinde olduğunu söyledi ve “Biyolo­jik bir arıtma tesisi değiliz. Koku olması mümkün değil. Klorlamadaki kokuyu da mini­mize edeceğiz" dedi.

İŞVEREN İŞÇİ, İŞÇİ İŞ ARIYOR! / EKOHABER / 23.09.2014

Geçtiğimiz hafta işsizlikle ilgili yapılan araştırmalar ve gerçekleştirilen çalışmaların yansımaları açıklandı. Önce TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarının ardından, İŞKUR Bursa Şubesi, Bursa’daki işsizliği kapsayan Bursa İşgücü Piyasası Talep Araştırması’nı kamuoyu ile paylaştı. Ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, işsizliğin en çok yakınılan tarafına çare olabilecek bir açıklamada bulunarak, nitelikli eleman ihtiyacının giderilebileceği Organize Sanayi Bölgesi meslek liselerinin sayısının artırılması için girişimde olduklarını ifade etti. Bizler de, bu veriler ve bilgiler ışığında Bursa’daki tüm Organize Sanayi Bölgelerini sokak sokak gezerek, ‘Hangi sanayi, bölgesinde ne kadar eleman aranıyor?’ sorusuna cevap aradık. Sırasıyla Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Akçalar, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) ve Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’ni karış karış gezdik.

NiLSiAD’ da yola Yalçın Aras’la devam / BURSA GAZETESİ / 05.02.2013

NOSAB Bölgesinde yer alan işadamlarından teşekkül NİLSİAD (Nilüfer Sanayici ve İşadamları Demeği) olağan genel kurulu geç­tiğimiz günlerde BTSO toplantı sa­lonunda gerçekleşti. Genel Kurul sonucunda mevcut başkan Yalçın Aras güven tazeledi. 1998 yılında dernek olarak NOSAB’da amansız çalışmaları sonu­cunda sanayi bölgesini bugünün modem görünüşüne ve tesisle­rine kavuşturduklarını kaydeden Aras, tüm bu çalışmaları yapar­ken kılı kırk yardıklarını ifade etti. Herkese eşit mesafede ve adil davranmaya büyük özen göster­diklerini kaydeden Aras, kuruluş­larından bugüne yapılan tüm çalışma ve hizmetlerin NOSAB ve NİLSIAD ailesinin ortak başarısı olduğunu ifade ederek, yeni dö­neme dair görüşlerini de paylaştı. BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU NİLSİAD’ ın bölge sanayicisini bundan sonraki süreçte daha sık biraraya getireceğine işaret eden Aras, “Zira bu bölge, ikinci bir yasa çıkmadıkça süresiz olarak sanayi­ciler ve onların gelecek nesilleri ta­rafından yönetilecektir. Bir anlamda NİLSİAD’ın önümüzdeki yönetimlere yeni ve genç üyeler taşımak gibi bir sorumluluğu var. Tabi bu sorumlulukların yanında ülke sorumluluklarına da duyar­sız kalmayacağız. Sosyal, ekono­mik, gelişen teknolojiyi takip etme ve üyelerine iletme, ihtiyaç duyu­lan bilgilendirme toplantılarını düzenleme, konferans yapma gibi ağır sorumlulukları da NİLSİAD’ ın artık üstlenme ve yönetme zama­nının geldiğini düşünmekteyim” diye konuştu. Aras’ın Yönetim Kurulu’nda Abidin İzmirli, Ezel Zeydanlı, Gülşen Şentürk ve Mustafa Ekinci yer aldı.

NOSAB’ dan örnek proje / EKOHABER / 1-7.07.2014

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Arıtma Tesisi’nde yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan ve BEBKA tarafından desteklenen “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürüle- bilir Arıtma Tesisi Revizyon Proje”si kapsamında, yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkın­da bilgi verilmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N. Bezmez, “NOSAB, bu proje ile günümüz teknolojisinin bir adım önüne geçecektir’ dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kal­kınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Baş­kanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ’in de katıldığı basın toplantısına medya mensupları yoğun ilgi gösterirken, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent N.Bezmez,  ‘Çevre Dostu Eko­verimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyon Projesi’ ile ilgili çalışmalar konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi. Tesisin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Levent Bezmez, projenin maliyetini 660 bin TL olarak açıklarken, bu rakamın 495 bin TL sinin BEBKA tarafından hibe ile karşılandığını ifade etti. Projenin ana konusu hakkın­da da bilgiler veren Bezmez, “Çevre Dostu Ekoverimli Sürdürülebilir Arıtma Tesisi Revizyonu ile teknolojik alt yapının iyileştirilmesini, deşarj kriterlerinin, daha az enerji ve daha az kimyasal kullanılarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında yapılan revizyonla, optimum kimyasal ve enerji kullanarak, uygun standartlarda atık su alıcı ortama deşarj edilecek, alıcı ortamın ekolojik dengesi korunacaktır” dedi.
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018