loading...
MEVZUAT

ÇEVRE/ARITMA

 • Toprak Kirliliği Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hk Yönetmelik
 • Çevre Kanunu
 • Buski-Bakdy
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

ELEKTRİK/DOĞALGAZ/SU

 • NOSAB Sözleşme Örneği
 • BOTAŞ Yönetmeliği Ek Liste
 • BOTAŞ Yönetmeliği
 • Bursagaz End.Tesis Şartnamesi
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesis.Yönetmeliği
 • OSB Elk. Piy Faal

İMAR/RUHSAT

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • OSB Yer Seçim Yönetmeliği
 • OSB Uygulama Yönetmeliği
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • İmar Planı Yapımına Dair Yönetmelik
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Hk Yönetmeliği
 • Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
 • Asansör Yönetmeliği
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018