loading...

Eğitim Programımız

Nosab Kreş Akademi’de “etkin öğrenme” prensibini temel alan Unicef tarafından en iyi okul öncesi eğitim programı ödülünü almış “HİGH SCOPE”  eğitim modeli uygulanmaktadır. Sınıflarımız çocuklara duyularını kullanmalarını sağlayacak, plan yapabilme becerilerini geliştirecek çalışma istasyonlarından oluşmaktadır. Etkinlikler çocukların merak duygularını tetikleyerek beceri kazanımını destekleyecek biçimde planlanmıştır. Programımız dahilindeki çalışmalar bütünsel bir yaklaşımla bilişsel, sosyal-duygusal alan, psikomotor alan, özbakım becerileri ve dil gelişimini desteklemektedir.

 • Türkçe Dil Etkinlikleri

Dil gelişimi hızlı bir bilişsel gelişimin anahtarıdır düşüncesinden  yola çıkarak dili doğru kullanma, sesleri doğru çıkarma, kelimeleri doğru telaffuz etme ve okuma-okuduğunu anlamayı amaçlayan Türkçe dil Etkinlikleri sembol çalışmaları, anlama-anlatım çalışmaları, ses çalışmaları yapılmaktadır.

 • Fen-Doğa Etkinlikleri

3-6 yaş çocukların önyargısızca çevrelerinde olup bitenleri anlamlandırmaya çalıştıkları, merak ettikleri ve en hızlı geliştikleri dönemdir. Bu yüzden programımızda kavram bilgisini, araştırma becerilerini, gözlem yeteneğini ve çevreye karşı duyarlılığı geliştiren tema etkinlikleri önemli bir yere sahiptir.

 • Matematik Etkinlikleri

Sayı bilgisi, ritmik sayma, şekil bilgisi gibi becerileri somutlaştırarak eğlenceli bir şekilde kazandırmayı hedeflemektedir.

 • Müzik Etkinlikleri

Orff-Schulwerk yaklaşımıyla müzik ve hareket eğitimi dersleri yapılmaktadır. Orff Tekniğinin amacı çocuğun okuma yazma öğrenmeden önce çok önde olan işitme becerisinin, okuma yazma öğrendikten sonra görsel algının gerisinde kalmasını önlemek, dinleme ve algı becerisini birlikte geliştirmektir.

 • Oyuncaksız Oyun Zamanı

"Hiçbir oyuncak olmadığında çocuklar kendi fikirlerini geliştirecek zamanı bulabilir" fikrinden doğan oyuncaksız oyun zamanı etkinliği çocukların yaratıcılıklarını arttırmayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

 • Sosyal Beceri Çalışmaları

Sosyal beceri çalışmaları çocukların kendini tanıma, olumlu benlik algısı geliştirme, duygu ve düşüncelerini doğru yollarla ifade edebilme  gibi becerilerini geliştirerek kişilik gelişimlerini katkıda bulunmaktadır.

 • Bahçe Etkinlikleri

Çocuklar için özgürce hareket etme, bedenini farklı yönlere hareket ettirecek aktiviteler yapma fırsatı bulmanın önemini göz ardı etmeyen kreşimizde bahçedeki serbest oyun saatleri ve amaçlı etkinlikler ile çocukların beden farkındalığı ve koordinasyonunu arttırmaktadır.

BRANŞ ETKİNLİKLERİ

 • YARATICI DRAMA
 • ORFF YAKLAŞIMIYLA MÜZİK DERSLERİ
 • TEMEL HAREKET EĞİTİMİ
 • İNGİLİZCE
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018