loading...
HİZMETLER
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Atıksu Arıtma tesisimize Mayıs 2007 tarihinden itibaren firmalarımızdan atıksular alınarak kimyasal yöntemlerle arıtılmaktadır. Firmalarımızdan çıkan endüstriyel nitelikli atık sular; Sürekli yıkama atıksuları, Konsantre Asit/Alkali Atıksular ve Konsantre Yağlı atık sular olmak üzere 3 paralel hatla 2 noktada oluşturulan terfi merkezlerine ulaşmakta buradan da arıtma tesisimize terfi edilmektedir. NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimizin bünyesinde yönetmeliklerde 12 01 08 ve 12 01 09 atık koduyla adlandırılan atık kesme sıvılarının işlem gördüğü “Buharlaştırma Ünitesi” bulunmaktadır. Söz konusu ünitemize T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 17.01.2014 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Firmalarımız, yönetmeliklerde tehlikeli atık olarak sınıflandırılan kesme sıvılarını tesisimize göndermektedirler. Buharlaştırma Ünitemizde %90 üzerinde su içeren kesme sıvılarının hacim azaltılması yapılmaktadır. Ünite çalışması sonucu elde edilen su kısmı arıtma tesisimizde arıtılmakta, yağ kısmı ise lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Arıtma Tesisimizin mevcut ve gelecekteki kapasitesi aşağıda belirtilmiştir. Sürekli yıkama atık sular 26.000 lt/saat 39.000 lt/saat Konsantre asit/alkali sular 6.500 lt/saat 9.750 lt/saat Konsantre yağlı sular 650 lt/saat 975 lt/saat Konsantre kesme sıvılar 10 lt/saat ___ lt/saat Toplam 33.160 lt/saat 49.740 lt/saat Arıtma tesisimizde kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan atık gazlarda tesisimizde öngörülen tam otomatik atık gaz arıtma ünitesinde arıtılarak doğaya deşarj edilmektedir.
NOSAB - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi | Tüm hakları saklıdır. © 2018